تیشرت نگینی قواره دار
31%
تیشرت نگینی قواره دار
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان
تیشرت نگینی
40%
تیشرت نگینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان
تیشرت نگینی قواره بزرگ
31%
تیشرت نگینی قواره بزرگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان
پیراهن شنل
20%
پیراهن شنل
۴۹۷,۰۰۰ تومان ۳۹۷,۰۰۰ تومان
کت جیب پاکتی
22%
کت جیب پاکتی
۴۸۷,۰۰۰ تومان ۳۷۹,۰۰۰ تومان
شال هرمس
38%
شال هرمس
۱۷۷,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰ تومان
کت نیم تنه پایین ریش
22%
کت نیم تنه پایین ریش
۴۸۷,۰۰۰ تومان ۳۷۹,۰۰۰ تومان
دامن کشمیر
15%
دامن کشمیر
۴۲۹,۰۰۰ تومان ۳۶۴,۰۰۰ تومان
دامن کشمیر
15%
دامن کشمیر
۴۲۹,۰۰۰ تومان ۳۶۴,۰۰۰ تومان
دامن جین آبی
۵۴۹,۰۰۰ تومان
https://porteghalshop.com/